Zrealizowane projekty

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 – 2024 r.
"Posiłek w szkole i w domu" w roku 2023
Poznaj Polskę