Gmina Mikołajki otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023 na realizację zadania  - wycieczka szkolna klas IV – VIII w Szkole Podstawowej w Baranowie.

Kwota przyznanych przez Ministra środków wynosi 3590,00 zł.

 

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.Środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi określanymi przez Ministra

 

Podczas wycieczek w 2023 r., uczniowie szkół zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

 

Klasy IV-VIII  Szkoły Podstawowej w Baranowie

Liczba uczestników: 26

Wycieczka jednodniowa

  • Muzeum Budownictwa Lądowego – Park Etnograficzny w Olsztynku,
  • Muzeum Przyrody w Olsztynie

   

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra, gmina Mikołajki musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki.