Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Mikołajkach.

W maju 2023 roku, pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Gminą Mikołajki została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4500 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Mikołajkach. Wkład własny 1125 zł, całkowity koszt realizacji zadania 5635 zł.

Kwota w całości zostanie przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami i na realizację działań promujących czytelnictwo.