Wykaz nieruchomości – sprzedaż, dzierżawa, najem, użyczenie

Teren na zapleczu ulicy Leśnej