Ogłoszenia i komunikaty

Zaproszenie do konsultacji "Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Sołectwa Jora (28.09.2021)
Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie