Ogłoszenia i komunikaty

Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok