Zarząd Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki informuje, że decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dniem 30 listopada 2021 r. szpital zostaje przekształcony w szpital jednoimienny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Dotychczas działające oddziały wewnętrzny, chirurgiczny z pododdziałem urazowo – ortopedycznym, położniczo – ginekologicznym z pododdziałem noworodkowym oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej zostaną przekształcone w oddział z łóżkami dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem  SARS-CoV-2.

 

W związku z powyższymi zmianami nastąpi reorganizacja działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na Izbę Przyjęć COVID.