Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 344 ze zm.) w zw. z uchwałą Nr LVIII/592/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w formie przetargowej nieruchomości oznaczonych nr geod. 41/9 o pow. 0,1931 ha oraz 41/10 o pow. 01798 ha, położonych w Woźnicach, gm. Mikołajki i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 131/2010 z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Woźnice obręb Woźnice,

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Woźnicach, obręb geod. Woźnice, oznaczona nr geod. 41/9o pow. 1931 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00034498/5. Dział III i IV - wolne od wpisów.

2.       Cena nieruchomości: 109.000,00 zł

3.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Woźnice.

Działka nr 41/9– ma kształt zbliżony do litery L i usytuowana jest w terenie nachylonym.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, budynek po byłej szkole podstawowej, a także tereny niezabudowane, w tym tereny rolne.

Dojazd do działki z drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej.

W granicach działki zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej.

Warunki podłączenia do sieci infrastruktury technicznej muszą być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy. 

Zgodnie z prowadzonąewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem RIVa - grunty orne.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

 

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

Informacja o umieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie

2.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki