Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIII/447/2013 z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały i uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLVII/60/2023 z dnia 3 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego w budynku wpisanym do rejestru zabytków i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 48/2023 z dnia 17 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 2 położonym w Mikołajkach przy ul. Plac Kościelny oraz udziału w prawie własności działki oznaczonej nr geod. 184/34, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej wytypowanej do sprzedaży w formie przetargu:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3  o pow. użytkowej 18,12 m2 położony na poddaszu ( II kondygnacji) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Plac Kościelny 2 w Mikołajkach obręb geod. Mikołajk, w granicach działki oznaczonej nr geod. 184/34 o pow. 280 m2 wraz z udziałem 2052/27424 ( tj. 0,075) części we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłączenie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 2052/27424 w prawie własności gruntu działki nr 184/34.

W skład lokalu wchodzą: pokój, kuchnia oraz łazienka.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,40 m2

Powierzchnia użytkowa lokalu wraz  z pomieszczeniem przynależnym wynosi 20,52 m2.

Dla działki nr geod. 184/34 Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00025214/5. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

2.       Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w miejscowości Mikołajki przy ulicy Plac Kościelny 2 w granicach działki oznaczonej nr geod. 184/34, w odległości ok. 300 metrów od centrum miasta. Budynek mieszkalny jest częściowo podpiwniczony, 2-kondygnacyjny

(z poddaszem użytkowym), wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WKZ 534/352/d/83 z dnia 11.03.1983r.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Działka przylega do drogi publicznej.

Stan lokalu – wymaga generalnego remontu i modernizacji. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie piecem kaflowym usytuowanym w pokoju

i kuchni.

3.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

4.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

5.       Cena nieruchomości lokalowejwraz z udziałem w gruncie: 60.600,00 zł 

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego.

 

 

 

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

 

Informację o umieszczeniu wykazu opublikowano:

1.        w lokalnej prasie

2.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki