Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIII/447/2013 z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 162/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 16 położonym w Baranowie obręb geod. Baranowo wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w elementach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 152/5,

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4  o pow. użytkowej 13,98 m2 położony na poddaszu użytkowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 1-kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym zlokalizowanym w Baranowie 16 w granicach działki oznaczonej nr geod. 152/5 o pow. 1968 m2 wraz z udziałem 44/1000 części we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłączenie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 44/1000 w prawie własności gruntu działki nr 152/5.

W skład lokalu wchodzą: jeden pokój z aneksem kuchennym oraz łazienka.   

Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne usytuowane na poddaszu o powierzchni 2,43 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 16,41 m2.        

Dla działki 152/5 Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00024666/1. Działy III i IV wolne od wpisów.

2.       Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny zlokalizowany jest w miejscowości Baranowo, gmina Mikołajki w granicach działki nr geod. 152/5. Budynek mieszkalny jest 1-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, murowany.

Do nieruchomości prowadzi droga o nawierzchni bitumicznej.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości niezabudowane.

Układ funkcjonalny lokalu typowy, korzystny. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną. Ogrzewanie własne.

Lokal wymaga przeprowadzenia generalnego remontu.

3.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

4.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony.

5.       Cena nieruchomości lokalowejwraz z udziałem w gruncie: 20.800,00 zł. 

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego.

 

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

 

Informację o umieszczeniu wykazu opublikowano:

1.        w lokalnej prasie

2.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki