Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do użyczenia:

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 379/1 o powierzchni całkowitej 1430 m2, położona w Mikołajkach, obręb Mikołajki.

Do użyczenia przeznacza się część w/w działki o powierzchni  ok. 1300 m2.

Dla działki nr 379/1 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00032665/3.

  1. Opis nieruchomości:

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości niezabudowane, teren boiska, kościół.

Dostępność komunikacyjna: z działki 379/2 ob. Mikołajki.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego” uchwalonym uchwałą Nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2019r., zgodnie z którym przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem KP.01 – jako tereny parkingów.

Przewidywana funkcja terenu w ramach użyczenia: cele statutowe.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

Działka użyczona będzie na okres nie przekraczający roku licząc od dnia obowiązywania umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa użyczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz umieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      
  2. na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

  1. lokalna prasa
  2. sołtysi sołectw z terenu Gminy Mikołajki