Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 344) oraz uchwały Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12 września 2013r. i uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały,  w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLIX/130/2023 z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 82/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. M.Kajki 31 w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 2położony na parterze (I kondygnacji) budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Mikołajkach przy ul. M.Kajki 31, obręb geod. Mikołajki w granicach działki oznaczonej nr geod. 386/13 o pow. 687 m2 wraz z udziałem 9667/318313 części we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłączenie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności gruntu działki gruntu 9667/318313 (304/1000).

W skład lokalu wchodzą pokój z aneksem kuchennym, 3 pokoje, przedpokój, łazienka oraz WC.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 88,67 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,00 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 96,67 m2.

Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00025092/3.

2.       Opis nieruchomości:

Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym,

2-kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna.                        

Dojazd do działki drogą gminną.

3.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla przedmiotowej

nieruchomości obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego” przyjęty uchwałą Nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29.11.2019r., zgodnie z którym  działka nr geod. 386/13 zlokalizowana jest w granicach obszaru oznaczonego symbolem MU.06 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

4.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony.

5.       Cena  nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w

nieruchomości wspólnej :  251.000,00 zł.

6.       Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości,  na  podstawie

art. 34 ust. 4 i 5 winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

 

 

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

3.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

 

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie