Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do użyczenia:

 

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod. 200/9 i 200/8 o łącznej powierzchni całkowitej 3528 m2, położone w Mikołajkach, obręb Mikołajki.

Do użyczenia przeznacza się w/w działki o łącznej powierzchni 3528 m2.

Dla działki nr 200/9 i 200/8 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00038575/7.

2.       Opis nieruchomości:

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkaniowo-usługowymi i usługowymi.

Dostępność komunikacyjna: z działki nr geod. 200/7 ob. Mikołajki.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.

3.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przewidywana funkcja terenu w ramach użyczenia: cele statutowe.

4.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

Okres użyczenia - nie przekraczający roku licząc od dnia obowiązywania umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa użyczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

3.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

 

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie