Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344) oraz w zw. z Zarządzeniem nr 60/2023 z dnia 4 kwietnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki 34/2018 z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych,

podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i czynsz dzierżawny:

Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach przy ul. Aleja Żeglarska, obręb geod. Mikołajki oznaczona nr geod. 198/18 o powierzchni całkowitej 31 m2.

Do wydzierżawienia przeznacza się całość w/w nieruchomości.

Przedmiot dzierżawy oznaczony jest na załączniku graficznym nr 1 do wykazu. 

Dla w/w działki Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00040962/4.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy. 

  1. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 6.400,00 zł brutto/rocznie.

3.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka położona jest  przy ul. Aleja Żeglarska w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa.  

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy. 

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Powyższą część nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, bez prawa grodzenia terenu ogrodzeniem trwale związanym z gruntem.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

W/w nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na okres nie przekraczający 3 lat.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wydzierżawienie nieruchomości.

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl , www.mikolajki.eu

3.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

 

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie