Znak: GGR.7125.3.2023                                                                               Mikołajki, 2023r.04.18

                                                                       W Y K A Z
 
nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do
sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy.


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 344) oraz uchwały Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej
w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, -zamiany i
obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. i uchwały Rady Miejskiej w
Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr
1 do w/w uchwały, w zw. z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 61/2023 z dnia 6 kwietnia
2023 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
położonym w Prawdowie 18, obręb geod. Prawdowo, podaję do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia, położenie i cena nieruchomości
:
Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 42,60 m 2 , położony jest na parterze budynku mieszkalnego (I
kondygnacji) zlokalizowanego w Prawdowie 18, obręb geod. Prawdowo w granicach działki
oznaczonej nr geod. 93/4 o pow. 1189 m 2 wraz z udziałem 9585/25989 części we współwłasności
domu i innych urządzeniach nie służących wyłączenie do użytku właścicieli poszczególnych lokali
oraz w prawie własności gruntu działki 9585/25989.
W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, kuchnia oraz łazienka. Do lokalu przynależy piwnica i
pomieszczenie przynależne usytuowane na poddaszu oraz dwa pomieszczenia przynależne w budynku
gospodarczym.
Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr OL1M/00042838/0.
Lokal nie ma urządzonej księgi wieczystej.


2. Opis nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym,
1-kondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną. Ogrzewanie
piecem centralnego ogrzewania.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa.


3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla przedmiotowych
nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji
o warunkach zabudowy.


4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.


5. Cena nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w
nieruchomości wspólnej : 63.500,00 zł.


6. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 4 i 5
winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego
wywieszenia.
Po terminie o którym w pkt 6 zostanie spisany protokół z rokowań stanowiący podstawę zawarcia
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wykaz umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki
2. na stronie internetowej UMiG Mikołajki www.bip.mikolajki.pl , www.mikolajki.eu
3. przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki
Informacja o zamieszczeniu wykazu:
1. w lokalnej prasie