W  Y  K  A  Z

nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

                           Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. i uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały,  w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLVI/26/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 28/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku położonym w Baranowie nr 28 obręb geod. Baranowo, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:

1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 17 o pow. użytkowej 36,03 m2, położony na 2 piętrze ( 3 kondygnacji)  w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Baranowie 28, obręb geod. Baranowo w granicach działki oznaczonej nr geod. 270/13 o pow. 1815 m2 wraz z udziałem 4404/829372 części we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłączenie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności gruntu działki gruntu 4404/829372.

W skład lokalu wchodzą:dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,01 m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 44,04 m2.

Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00026504/2.

Dla lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr  OL1M/00040329/7.

2.      Opis nieruchomości:

Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym,

3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.                        

Dojazd do działki drogą gminną.

3.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla przedmiotowej

nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy.

4.      Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony.

5.      Cena  nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w

nieruchomości wspólnej :  52.600,00 zł.

6.      Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości,  na  podstawie

art. 34 ust. 4 i 5 winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

 

 

 

Wykaz umieszczono:

1.       na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       

2.       na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

3.       przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

 

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

w lokalnej prasie