OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU

 

Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych w okresie od lutego do grudnia 2023 roku udzielono dotacji w kwocie 189.000 zł. w następujący sposób:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przydzielona kwota dotacji

1.

MKS „Kłobuk” Mikołajki

 

Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki

 

90.000 zł

2.

Mazurski Klub Żeglarski

Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet

3.000 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy ATOS w Woźnicach

Upowszechnianie lekkoatletyki w Gminie Mikołajki

25.000 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy ATOS w Woźnicach

Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego

2.000 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy ATOS w Woźnicach

Organizacja Półmaratonu Mikołajskiego

19.000 zł

6.

Polski Związek Motorowy w

 

Organizacja 79. Rajdu Polski

50.000 zł

 

Razem:

 

189.000 zł


Burmistrz Mikołajek

Piotr Jakubowski