Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.), art 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2625 ze zm.) i Uchwały Nr IV/6/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mikołajki (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 07.05.2015 r., Rocznik 2015, poz. 1723) Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konsultacje społeczne projektu Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Mikołajki oraz określenia sezonu kąpielowego. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

  1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest możliwość imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag i poprawek do projektu uchwały, o którym mowa w § 1.
  2. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wypełnione formularze składać można w trakcie trwania konsultacji w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołjkach, pokój nr 102, drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki (decyduje data wpływu do sekretariatu), lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 3.

Termin konsultacji społecznych określa się od dnia 2 lutego 2023 roku do dnia 24 lutego 2023 roku.

 

§ 4.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.

 

§ 5.

Ogłoszenie o konsultacji umieszcza się na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Mikołajki

Piotr Jakubowski

 

 

Pliki do pobrania: