Burmistrz Miasta Mikołajki przypomina, że do końca stycznia każdy właściciel nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ma obowiązek dokonania inwentaryzacji takich wyrobów i złożenia stosownej informacji dla Burmistrza zgodnie z dołączonym wzorem.

Obwieszczenie

Druk