Dzień Sołtysa stał się okazją do spotkania w piątek 12.03 sołtysów Gminy Mikołajki z Burmistrzem Piotrem Jakubowskim.

 

Urząd Miasta i Gminy otrzymał rządową dostawę maseczek ochronnych do bezpłatnej dystrybucji wśród mieszkańców. Podczas spotkania przekazano je w tym celu sołtysom i sołtyskom. Każdy z mieszkańców powinien otrzymać po 4 szt. W ramach informacji o bieżących działaniach związanych w epidemią covid19, omówiono harmonogram szczepień w Gminie.

 

Sprawdź punkty dystrybucji w Mikołajkach.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m in. przygotowania do letniego sezonu oraz plany organizacji festynów, przebieg DK 16 przez Gminę i sprawa konsultacji społecznych oraz plany inwestycyjny na 2021 r.