Z dniem 11 marca 2021 r. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki rozpoczął bezpłatną dystrybucję maseczek medycznych trzywarstwowych, dla każdego mieszkańca po  4 szt.

 

Punkty odbioru maseczek w mieście i gminie  Mikołajki:

1.     Sklep „ LEWIATAN”                         ul. Złotych  Kłosów

2.     Urząd Miasta i Gminy Mikołajki    ul. Kolejowa   7

3.     Zespół Oświatowy w Mikołajkach ul. Jana Pawła  II   7

4.     Zakład Usług Komunalnych             ul. Warszawska  32

5.     Szkoła Podstawowa                          Woźnice    11A

6.     Szkoła podstawowa                          Olszewo     20

7.     Szkoła Podstawowa                          Baranowo   29

 

Ponadto  dystrybucją maseczek zajmują się sołtysi z  17 sołectw gminy Mikołajki.