Zełwągi, czyli urokliwa wieś położona 5 kilometrów na zachód od Mikołajek kojarzone są z Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich nie bez przyczyny. To właśnie ta miejscowość stała się swego czasu kolebką wiary Mormonów w Polsce. Wszystko zaczęło się w latach 20. XX wieku, kiedy to kupiec z Zełwąg przystąpił do tej wiary podczas pobytu w Berlinie. Po powrocie do domu nawrócił na nią rodzinę, przyjaciół. Założona została gmina Kościoła Mormońskiego, a w 1929 roku wybudowano świątynię. Zełwągi stały się wyjątkowe z dwóch powodów – była to jedyna miejscowość z większością mormońską i z wyświęconym kościołem w Europie. W okresie powojennym szybko dostosowywano się do nowych praw rządzących, ostatecznie rejestrując Kościół w 1961 roku. Niestety później zaczął się odpływ Mormonów na zachód, co spowodowało zamknięcie gminy mormońskiej w 1971 roku. Świątynia została przejęta przed kościół rzymsko-katolicki i do dzisiejszego dnia służy jako kaplica. Innymi pamiątkami po Mormonach są charakterystycznie groby bez krzyży na zabytkowym, wielowyznaniowym cmentarzu nad jeziorem Głębokim.