Teren przeznaczony do sprzedaży, na który składają się nieruchomości oznaczone nr geod. 81/55 i 81/44 o łącznej powierzchni 4,6557 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową i usług turystycznych.

 

 

 

 

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST

Położenie

Location

 

Nazwa lokalizacji

Site name

Mikołajki - ul. Leśna

Numer działki

Plot’s number

81/55 i 81/44

Współrzędne geograficzne

Coordinates

53o4728’’ N

21o3443’’ E

 

Miasto / Gmina

Town / Commune

Mikołajki

Powiat

District

Mrągowo

Województwo

Province (Voivodship)

warmińsko-mazurskie

Powierzchnia nieruchomości

Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha

Max. area available (as one piece) ha

4,6557 ha

Kształt działki

The shape of the site

 

prostokąt

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)

 

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2

włączając 22% VAT

Approx. land price PLN/m2

including 22% VAT

około 40-50 złotych/m2

Właściciel / właściciele

Owner(s)

 

 

Gmina Miejsko Wiejska Mikołajki

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)

 

Tak, miejscowy plan uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XVII/118/2016 z dnia 22 września 2016r.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usług turystycznych.

Charakterystyka działki

Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha

Soil class with area ha

 

RIVb 0,0805

RV 3,4615

RVI 0,0281

ŁIV 0,9494

PsV 0,1114

W-ŁIV 0,0251

 

Różnica poziomów terenu m

Differences in land level m

15 m

 

 

Obecne użytkowanie

Present usage

 

 

Nieużytek

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

Soil and underground water

pollution (Y/N)

Brak

Poziom wód gruntowych m

Underground water level m

 

Brak

Czy były prowadzone badania geologiczne

terenu (T/N)

Were geological research done (Y/N)

Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

Brak

Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

 

Brak

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead obstacles (Y/N)

 

Na skraju działki, od strony południowej oraz środkiem działki nr 81/55 zlokalizowane słupy energetyczne, do ewentualnego przesunięcia

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)

 

 

Brak

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions on site (Y/N)

 

 

Brak

Połączenia transportowe

Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)

Access road to the plot (type and width of access road)

Dojazd od strony ulicy Leśnej poprzez drogę gminną nie utwardzoną (nr geod. 81/32) o długości około 200m , bądź od strony ulicy Warszawskiej drogą gminną nie utwardzoną nr geod. 101

Autostrada / droga krajowa km

Nearest motorway / national road km

 

Droga nr 16, w odległości 800 m

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Sea and river ports located up to 200 km

Elbląg, w odległości 185 km

Kolej km

Railway line km

stacja w Mikołajkach w odległości 2 km , aktualnie linia jest zamknięta

 

 

Bocznica kolejowa km

Railway siding km

 

 

Mrągowo , w odległości 25 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km

Nearest international airport km

 

Warszawa, w odległości 260 km

Gdańsk, w odległości 250 km

Szymany, w odległości 60 km

Najbliższe miasto wojewódzkie km

Nearest province capital km

Olsztyn, w odległości 88 km

Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure

 

Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N)

 

Tak

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary)
m

 

 • Napięcie

Voltage kV

 

Na warunkach określonych z zarządcą sieci

 • Dostępna moc

Available capacity MW

 

Na warunkach określonych z zarządcą sieci

Gaz na terenie (T/N)

Gas (Y/N)

 

Nie

 • Odległość przyłącza od granicy działki

Connection point (distance from
boundary)
m

Sieć gazowa przebiega w ulicy Leśnej w odległości 170 m od granicy działki

 • Wartość kaloryczna

Calorific value MJ/Nm3

 

Na warunkach określonych z zarządcą sieci

 • Średnica rury

Pipe diameter mm

 

Na warunkach określonych z zarządcą sieci

 • Dostępna objętość

Available capacity Nm3/h

 

Około 90 m3/h

Woda na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

 

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) m

Tak, w odległości 200 m.

 

 • Dostępna objętość

Available capacity m3/24h

 

Na warunkach określonych z zarządcą sieci

Kanalizacja na terenie (T/N)

Sewage discharge (Y/N)

 

Tak

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) m

200 m

 • Dostępna objętość

Available capacity m3/24h

 

Na warunkach określonych z zarządcą sieci

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)

Tak, w odległości 4 km

 

Telefony (T/N)

Telephone (Y/N)

 

Tak

 

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) m

170 m

Uwagi

Comments

 

 

 

Gmina oferuje pomoc przy uzyskaniu stosownych decyzji niezbędnych do zrealizowania zamierzonej inwestycji.

Osoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by

Agata Leszczyńska, Inspektor ds. gospodarki gruntami. Tel. 87 4219056

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby do kontaktu

Contact person

 

 

Agata Leszczyńska, Inspektor ds. gospodarki gruntami. Tel. 87 4219056

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Patermann, Inspektor ds. budownictwa. Tel. 87 4219056

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.