Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 344)  oraz  Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 379/4 o powierzchni całkowitej 7779 m2, położona w granicach obrębu geodezyjnego Mikołajki.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o powierzchni 240 m2.

Dla działki nr 379/4 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00032665/3.

2.       Czynsz dzierżawnyustala się w wysokości 600,00 zł + VAT/za cały okres umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października 2023 roku, za cały okres obowiązywania umowy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia  w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072  0004 w BS Węgorzewo.

3.       Opis nieruchomości:

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane obiektami szkoły, kościół,  i grunty niezabudowane.

Dostępność komunikacyjna: z działki nr 381/1.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego” uchwalonym uchwałą Nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 20019r., zgodnie z którym działka 379/4 położona jest na obszarze oznaczonym  symbolem US.01 – tereny rekreacji i sportu.

Przewidywana funkcja terenu w ramach dzierżawy: miejsca parkingowe (niezwiązane z działalnością gospodarczą) na potrzeby lokatorów bloku Dybowska 4.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony.

Działka wydzierżawiona będzie do 31 grudnia 2023r., począwszy od dnia obowiązywania umowy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa dzierżawy.

 

 

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl , www.mikolajki.eu

3.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

 

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie