W Y K A Z

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki  przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)  oraz  Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 14/14 o powierzchni całkowitej 2368 m2, położona w granicach obrębu geodezyjnego Mikołajki z przeznaczeniem na teren zielony z elementami małej architektury oraz teren przed budynkiem gospodarczym.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o powierzchni 42,6 m2.

Dla działki nr 14/14 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023360/9.

2.       Czynsz dzierżawnyustala się w wysokości 100,00 zł brutto/rocznie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia  w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072  0004 w BS Węgorzewo.

3.       Opis nieruchomości:

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i grunty rolne.

Dostępność komunikacyjna: z działki nr geod. 35.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przewidywana funkcja terenu w ramach dzierżawy: teren zielony z elementami małej architektury oraz teren przed budynkiem gospodarczym.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony.

Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat począwszy od dnia obowiązywania umowy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa dzierżawy.

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl , www.mikolajki.eu

3.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki

 

Informacja o zamieszczeniu wykazu:

1.        w lokalnej prasie