Rozlicz PIT w gminie Mikołajki
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i Zarządzenia nr 117/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05.12.2022r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu:

1.Przedmiotem wydzierżawienia będzie nieruchomość oznaczona nr geod. 365/68 o całkowitej powierzchni 297 m2 położona w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 297 m2.
Dla działki nr 365/68 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023347/2
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 90,00 zł/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
2.Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 232/1 o całkowitej powierzchni 203 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem jako teren zielony.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 89 m2.
Dla działki nr 232/1 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00034329/0.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 40,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
3.Przedmiotem wydzierżawienia będą nieruchomości oznaczone nr geod. 157/8 i 157/12 o całkowitej powierzchni 2525 m2 położone w granicach obrębu geod. Baranowo z przeznaczeniem na cele rolne.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi będzie 2525 m2.
Dla działki nr 157/8 i 157/12 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00036771/7.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działki wydzierżawione będą na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 150,00 zł/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
4.Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 179/2 o całkowitej powierzchni 2400 m2 położonej w granicach obrębu geod. Tałty z przeznaczeniem jako teren zielony.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 104 m2.
Dla działki nr 179/2 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023257/4.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: tereny dróg. 
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 130,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
5.Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 46/41 o całkowitej powierzchni 900 m2 położonej w granicach obrębu geod. Prawdowo z przeznaczeniem na składowanie opału (125m2) i jako grunt pod garażem typu „blaszak” (15 m2).
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 140 m2.
Dla działki nr 46/41 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00024077/5.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu. 
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 200,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
6.Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 46/41 o całkowitej powierzchni 900 m2 położonej w granicach obrębu geod. Prawdowo z przeznaczeniem na składowanie opału (120m2) i jako grunt pod garażem typu „blaszak” (20 m2).
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 140 m2.
Dla działki nr 46/41 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00024077/5.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu. 
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 258,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.
 
7.Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 46/41 o całkowitej powierzchni 900 m2 położonej w granicach obrębu geod. Prawdowo z przeznaczeniem na składowanie opału (140m2).
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 140 m2.
Dla działki nr 46/41 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00024077/5.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu. 
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 106,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
8.Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 172/21 o całkowitej powierzchni 461 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem pod uprawę warzyw (256 m2) i jako grunt pod garażem typu „blaszak”(24 m2).
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 280 m2.
Dla działki nr 172/21 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023126/7.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu. 
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości:
a)uprawa warzyw - 45,00 zł/rocznie
b)grunt pod garażem typu „blaszak” – 203,00 zł + VAT/rocznie
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
9.Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 184/52 o całkowitej powierzchni 1119 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 26 m2.
Dla działki nr 184/52 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00035343/1.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu. 
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 270,00 zł + VAT/rocznie
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
10.Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonych nr geod. 172/8 i 172/28 o łącznej całkowitej powierzchni 8785 m2 położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem jako teren zielony. 
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 1190 m2.
Dla działki nr 172/8 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023126/7.
Dla działki nr 172/28 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00032508/5.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu. 
Działki wydzierżawione będą na okres nie przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 280,00 zł + VAT/za cały okres umowy.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października 2023 roku, za cały okres  obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
11.Przedmiotem wydzierżawienia będzie nieruchomość oznaczona nr geod. 156/1 i część nieruchomości oznaczonej nr geod. 160 o łącznej całkowitej powierzchni 78104 m2, położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na cele rolne. 
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 72000 m2.
Dla działki nr 156/1 i 160 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023347/2.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu. 
Działki wydzierżawione będą na okres nie przekraczający roku, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 4.248,00 zł/za cały okres umowy.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października 2023 roku, za cały okres  obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
12.Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 352/1 o całkowitej powierzchni 40983 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na cele rolne.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 36508 m2.
Dla działki nr 352/1 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023347/2.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 920,00 zł/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
13.Przedmiotem wydzierżawienia będzie część nieruchomości oznaczonej nr geod. 188/8 o całkowitej powierzchni 734 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem jako grunt pod budynkiem gospodarczym.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 46 m2.
Dla działki nr 188/8 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00036803/1.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 286,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
14.Przedmiotem wydzierżawienia będzie nieruchomość oznaczona nr geod. 545 o całkowitej powierzchni 37 m2 położona w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na ogólnodostępne przejście dla pieszych nad którym znajduje się budynek wybudowany przez osoby trzecie, bez prawa grodzenia terenu.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosić będzie 37 m2.
Dla działki nr 545 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00034376/4.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 440,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
 
Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone  w umowie dzierżawy
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 
Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach
2.na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach www.mikolajki.eu i www.bip.mikolajki.pl
Informacja o zamieszczeniu wykazu:
1.w lokalnej prasie 
2.sołtysi sołectw z terenu Gminy Mikołajki