Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)  oraz  Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 202/55 o powierzchni całkowitej 2660 m2, położona w granicach obrębu geodezyjnego Mikołajki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – ogródek gastronomiczny.
Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o powierzchni 57 m2 / 35m2.
Dla działki nr 202/55 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023833/6.
 
2.Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości:
a.za okres od 27.04. do 31.08., za 57 m2 – 3.619,50 zł + VAT/za cały okres, każdego roku umowy, 
płatny najpóźniej do dnia 31 sierpnia każdego roku, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
b.za okres od 01.09. do 26.04., za 35 m2 – 4.165,00 zł + VAT/za cały okres, każdego roku umowy, 
płatny najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo. 
3.Opis nieruchomości:
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalno-usługowymi. 
Dostępność komunikacyjna: z działki dzierżawcy.
Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Przewidywana funkcja terenu w ramach dzierżawy: prowadzenie działalności gospodarczej – ogródek gastronomiczny.
5.Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony. 
Działka wydzierżawiona będzie na okres nieprzekraczający 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa dzierżawy.
Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       
2.na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu
Informacja o umieszczeniu wykazu
1.w lokalnej prasie 
2.przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki