Rozlicz PIT w gminie Mikołajki
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i Zarządzenia nr 96/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 września 2022r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu:

1.Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości oznaczonej nr geod. 169/7 o całkowitej powierzchni 4916 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem pod uprawę warzyw (330 m2), jako grunt pod garażem typu „blaszak” (16 m2) i  składowanie opału (5 m2).
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 351 m2.
Dla działki nr 169/7 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023833/6.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości:
a)Grunt pod garażem typu „blaszak” - 130,00 zł + VAT/rocznie
b)Cele składowe (opał) - 12,00 zł + VAT/rocznie
c)Uprawa warzyw – 38,00 zł/rocznie
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

2.Przedmiotem wydzierżawienia jest nieruchomość oznaczona nr geod. 74/3 o całkowitej powierzchni 100 m2 położona w granicach obrębu geod. Olszewo z przeznaczeniem na teren zielony.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 100 m2.
Dla działki nr 74/3 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023373/3.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu.
Działka wydzierżawiona będzie na czas nieoznaczony, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 100,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

3.Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości oznaczonej nr geod. 207/61 o całkowitej powierzchni 11277 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 252 m2.
Dla działki nr 207/61 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00032150/0.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 45,00 zł/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

4.Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości oznaczonej nr geod. 169/7 o całkowitej powierzchni 4916 m2 położonej w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na teren zielony.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 64 m2.
Dla działki nr 169/7 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023833/6.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działka wydzierżawione będzie na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 25,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

5.Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości oznaczonych nr geod. 169/7 i 169/6 o łącznej całkowitej powierzchni 5752 m2 położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem na przydomowy ogród.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 792 m2.
Dla działki nr 169/7 i 169/6 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023833/6.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działki wydzierżawione będą na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 100,00 zł/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

6.Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości oznaczonych nr geod. 350/30 i 349/14 o łącznej całkowitej powierzchni 4685 m2 położonych w granicach obrębu geod. Mikołajki z przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 18 m2.
Dla działki nr 350/30 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00030098/3.
Dla działki nr 349/14 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023129/8.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działki wydzierżawione będą na okres nie przekraczający 3 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 160,00 zł + VAT/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

7.Przedmiotem wydzierżawienia są nieruchomości oznaczone nr geod. 95/11 i 95/7 o łącznej całkowitej powierzchni 3485 m2 położone w granicach obrębu geod. Zełwągi z przeznaczeniem na cele rolne.
Wydzierżawiona powierzchnia wynosi 3485 m2.
Dla działki nr 95/11 i 95/7 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023361/6.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu
Działki wydzierżawione będą na okres nie przekraczający 2 lat, licząc od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 210,00 zł/rocznie.
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy dzierżawy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Węgorzewo.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone  w umowie dzierżawy
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach
2.na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach www.mikolajki.eu i www.bip.mikolajki.pl
3.w lokalnej prasie
4.sołtysi sołectw z terenu Gminy Mikołajki