Każdy mieszkaniec zarządca budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW jest zobowiązany złożyć DEKLARACJĘ dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania – deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

 

Informacje można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Pobierz wzór deklaracji dla obiektów uruchomionych po 1 lipca 2021 r. BUDYNKI MIESZKALNE: plik pdf

Pobierz wzór deklaracji dla obiektów uruchomionych po 1 lipca 2021 r. BUDYNKI NIEMIESZKALNE: plik.pdf

 

Deklaracje  można składać:
– w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

 

Aby złożyć deklarację przez Internet niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.

Wejdź na stronę  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.zone.gunb.gov.pl

Naciśnij → złóż deklarację →  wypełnij ją i wyślij

 

– w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

W PRZYPADKU GMINY MIKOŁAJKI DEKLARACJE W FORMIE PAPIEROWEJ NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

Urząd Miasta i Gminy

Ul. Kolejowa 7

11 -730 Mikołajki

lub

Składać  w sekretariacie UMiG w godzinach pracy urzędu

 

Formularz deklaracji (do pobrania):

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

 

Wzór wypełnionej deklaracji (do pobrania):

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_wypelniona_v.1.2.pdf?48

 

WAŻNE!
Niezłożenie deklaracji będzie karane  mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł

Celem stworzenia centralnej bazy (CEEB-Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest stworzenie kompletnej bazy danych w celu dążenia do poprawy jakości powietrza, poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczenia, czyli emisji substancji powodującej smog. Docelowo dla obywateli zostaną również uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, jak również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.