Od 6 do 20 września wystąpią trudności w korzystaniu z kładki dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim. Spowodowane jest to planowanym remontem nawierzchni mostu.
W tym okresie kładka będzie zamknięta dla ruchu pieszego. Obowiązuje bezwzględny zakaz przejścia.
Prosimy o przechodzenie mostem samochodowym.