Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem małej gastronomi (bez możliwości zaplecza kuchennego), handlu oraz działalności artystycznej.

 

Do wydzierżawienia przeznaczona jest część ww. nieruchomości o powierzchni 49,13 m2, na którą to powierzchnię składa się: pomieszczenie socjalne o powierzchni 38,47m2, zaplecze o powierzchni 6,03 m2 oraz WC o powierzchni 4,63 m2. Oznaczenie wyżej wymienionych pomieszczeń - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do ogłoszenia.

Dodatkowo, w ramach dzierżawy, istnieje możliwość ustawienia ogródka na zewnątrz w lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 1 do ogłoszenia.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych) brutto za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy, okres obowiązywania obejmuje rok 2021 (począwszy od 16.06.2021, opłata jak za cały rok), rok 2022 i rok 2023.

 

Wysokość wadium: 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych).

Wpłata wadium w pieniądzu musi być zaksięgowana na rachunku

Więcej informacji:

Ogłoszenie o przetargu

Zał. graficzny 1.