Wczoraj (11 lutego) w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki Robert Chciuk wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisał umowę z Wojciechem Ferencem z Zakładu Usług Hydrotechniczno - Melioracyjnych na remont Kanału Szymońskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Niespełna 2,5 km Kanał Szymoński łączy j. Szymon z j. Szymoneckim. Jest najdłuższym mazurskim kanałem na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Niestety obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym.

- Kanały są jednym z ważniejszych miejsc przepraw żeglarzy i motorowodniaków korzystajacych ze Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich  - mówi Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek i prezes Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. - One były już mocno zdegradowane i to był ostatni moment żeby zabrać się za ich modernizację.

W ramach podpisanej umowy Kanał zostanie umocniony na całej swej długości poprzez rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego ubezpieczenia obydwóch brzegów. Odtworzone zostaną ubezpieczenia wejść do kanału.  Droga wodna będzie udrożniona, tak by minimalna głębokość wynosiła 1,6 m na całej szerokości. Koszt prac to ponad 32 miliony zł. Prace rozpoczną się w drugiej połowie marca 2021 r. i potrwają do kwietnia 2023 r. W sezonie żeglugowym kanał będzie otwarty dla ruchu.

Zadanie jest realizowane w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 pod nazwą “Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. W ramach etapu II B wykonana zostanie przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Prace remontowe na Kanałach Grunwaldzkim, Tałckim i Mioduńskim są już na etapie zaawansowanym. 

Na Kanale Grunwaldzkim prace zakończą się w drugiej połowie 2021 r., na Kanałach Mioduńskim i Tałckim w 2022 r., natomiast Szymońskim i Łuczańskim w 2023 r. Całkowita wartość inwestycji to prawie 165 milionów zł. Warto zaznaczyć, że w ramach tego projektu przebudowano nabrzeża jezior: Mikołajskiego w formie promenady, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy.