Gmina Mikołajki doceniona w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 
W ramach projektu badawczego pt. „zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” realizowanego od wielu lat, w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, prezentowane są rankingi JST, które wykorzystujemy do promowania najlepszych praktyk rozwojowych.  
 
Ranking przygotowywany powstaje w oparciu o 15 zmiennych -wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. 
 
Mikołajki znalazły się w ścisłej czołówce gmin miejsko-wiejskich generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce.