Od baroku do współczesności – to program olsztyńskiego zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua”, którego kierownikiem artystycznym jest Leszek Szarzyński – profesor Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Zapraszamy do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego 18 września 2020 o godz. 18.00.

Koncert organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta Mikołajki  przy wsparciu  Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich
jako zadanie „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” zrealizowane przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.