Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713), Burmistrz Mikołajek przedstawia raport o stanie Gminy w 2019 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie gminy w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonanie uchwał rady gminy. 

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8  ww. w debacie nad raportem o stanie gminy, mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Sesja odbędzie się  30 lipca br.(czwartek) o godzinie13.00  wobec tego zgłoszenia przyjmowane będą  do  godziny 14.00 dnia 29 lipca br.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Antoni Rakus
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach

Aby otworzyć plik z raportem kliknij tutaj