Burmistrz Miasta Mikołajki -Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert: do 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

  • być osobą pełnoletnią;
  • zamieszkiwać na terenie gminy Mikołajki
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.mikolajki.pl/spis_rolny_2020/spis_rolny_2020.htm

Oficjalna  strona internetowa informująca na bieżąco o wszystkim co dotyczy Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzona jest przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawi