15 maja ruszył kolejny program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła +“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół bez wkładu własnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem koronawirusem. Laptopy umożliwią, dzieciom z rodzin wielodzietnych, dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Wniosek Gminy Mikołajki o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, został pozytywnie zweryfikowany.

Gmina Mikołajki dzięki przyznanemu dofinansowaniu w łącznej wysokości: 54 992,96 zł w dostarczy do szkół 17 laptopów z przeznaczeniem dla uczniów oraz  nauczycieli szkół z terenu Gminy Mikołajki.