Od poniedziałku 8 czerwca obowiązywać będzie płatne parkowanie na ulicach należących do Gminy Mikołajki. Opłaty pobierane będą przez inkasenta w dni robocze od 8.00 do 22.00.

Strefa Płatnego Parkowania w Mikołajkach obejmuje: Plac Kościelny,  Plac Wolności, ulice: 3-go Maja,  Kowalską, Dybowską, Wawrzyńca Prusa i Papieża Jana Pawła II.

Stawka postoju za godzinę i każdą następną wynosi:

  •  2,5 zł za samochód osobowy
  • 10 zł za samochód ciężarowy i autokar.

Wprowadzona jest także opłata abonamentowa za parkowanie pojazdów na płatnych miejscach postojowych obejmujący Plac Wolności (za budynkiem wielorodzinnym Plac Wolności 2).

Opłaty abonamentowe wynoszą:

  • 50,00 zł za 1 miesiąc dla mieszkańców Gminy Mikołajki,
  • 70,00 zł za 1 miesiąc dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania.