Informuję, że z dniem 05.05.2020r. rozpoczną się prace remontowe mostu w Jorze Wielkiej. 
 
W związku z tym zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu, zaś dojazd do Jory Wielkiej od strony Mikołajek będzie możliwy jedynie przez Nowe Sady i Faszcze. Dojazd przez Stare Sady zostanie zamknięty w wyniku prac budowlanych na moście.
 
Trasę proponowanego objazdu przedstawiano na załączonej mapie. Swobodny przejazd zostanie przywrócony w momencie zakończenia prac budowlanych tj. ok 30.06.2020 r.