Zapraszamy na szkolenie pod tytułem "Wykorzystanie potencjału naturalnego, kulturowego oraz społecznego obszarów wiejskich w rozwoju działalności pozarolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji turystycznych, edukacyjnych i opiekuńczych" prowadzone przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Szkolenie odbędzie się 18 lutego 2020 roku w Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach. Poniżej zamieszczamy program szkolenia:
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
10.00 -10.15 - Zapisy na liście uczestników, przywitanie obecnych – Luba Głogowska-Dybała, PZDR Mrągowo
 
10.15– 11.00 - Funkcje turystyczne obszarów wiejskich, w tym – Luba Głogowska-Dybała, PZDR Mrągowo
 
  • gospodarstwa agroturystyczne
    • aktualne przepisy prawne w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na wsi
    • wybrane wioski tematyczne województwa warmińsko-mazurskiego
    • wybrane atrakcje turystyczne Warmii, Mazur i Powiśla
11.00 – 11.45 - Funkcje edukacyjne i opiekuńcze obszarów wiejskich – Renata Kierska W-MODR Olsztyn
  • zagrody edukacyjne
  • gospodarstwa opiekuńcze
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
 
12.00 – 12.30 - Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi – Aneta Długołęcka – W-MODR Olsztyn