Świadczysz usługi noclegowe?  Sprawdź praktyczne informacje dla właścicieli obiektów innych niż  hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.
 2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiadasz.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki - na żądanie wnioskodawcy.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.30, czwartek 9.00 – 15.30);
 • przelewem na nr konta 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 Bank Spółdzielczy w Mikołajkach z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie".

Miejsce złożenia  wniosku:

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich są braki formalne wniosku, nieuzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia. Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Uwagi:

 1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza Mikołajek – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).
 2. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 3. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 4. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 5. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

·         zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

·         uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,

·         zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,

·         zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,

·         zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,

·         pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Wybrane podstawowe przepisy prawne dotyczące świadczenia usług turystycznych:

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.

Sprawę prowadzi:

Natalia Wrzosek

Specjalista ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, pok. 112

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

tel. 87 421 90 57

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załaczniki:

Wniosek o wpis do ewidencji

Zawiadomienie_o_zakonczeniu_swiadczenia_uslug_hotelarskich

Zgloszenie_zmiany świadczenia usług