Szanowni Państwo, 

w związku ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, schronienie w Polsce znalazło wielu obywateli Ukrainy. Wiele z tych osób nie miało ze sobą paszportów lub innych dokumentów, które zgodnie z prawem RP mogłyby potwierdzać ich tożsamość i legalność pobytu w naszym kraju. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej od samego początku wojny podejmuje działania mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy ich funkcjonowania w naszym kraju.

Jednym z takich przedsięwzięć było uruchomienie w ramach aplikacji mObywatel cyfrowego dokumentu tożsamości dla ukraińskich uchodźców: Diia.pl. Jest to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Z uwagi na pojawiające się sygnały o konieczności kontynuacji promocji usługi Diia.pl i Profilu Zaufanego (PZ) zarówno po stronie urzędów jak i osób zainteresowanych Diia.pl, przygotowaliśmy materiały informacyjne, które pozwolą łatwo i szybko zrozumieć czym są Diia.pl i PZ.

W załączeniu przekazujemy Państwu broszury informacyjne na temat Diia.pl i PZ Prosimy o zapoznanie się z ich treścią i stosowaniem się do informacji w nich zawartych. Informacje te powinny być pomocne dla Państwa pracowników, udzielających na co dzień wsparcia obywatelom Ukrainy. Przygotowane natomiast w języku ukraińskim ulotki informacyjne prosimy w miarę możliwości udostępniać samym zainteresowanym.

Z poważaniem,

Janusz Cieszyński

broszura_Diia_pl.PDF

broszura_PZ.PDF

ulotka_DIiia_pl_dla_UA.jpg