Od września w Górkle działa nowa świętnica, która pełni funkcję centrum rekreacji, turystyki i kultury. To miejsce do spędzania czasu wolnego, rozwijania pasji i zainteresowań oraz kącik informacji turystycznej. Centrum powstało w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

– Celem powstania centrum jest ożywienie aktywności społecznej mieszkańców Górkła. Do tej pory w tej miejscowości, która ma głownie charakter rolniczo – turystyczny brakowało miejsca do spędzania wolnego czasu i rekreacji zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym – mówi Piotr Jakubowski, Burmistrz Mikołajek. – Mam nadzieję, że świetlica będzie punktem częstych spotkań i chętnie odwiedzanym przez mieszkańców oraz turystów.

W ramach inwestycji wyremontowano budynek dawnej świetlicy, w której powstała sala  z urządzeniami do rekreacji i prowadzenia drobnych zajęć sportowych, sala do organizacji spotkań. W budynku utworzono stałą ekspozycję poświęconą tradycjom rybackim i rolniczym wsi oraz kącik mini informacji turystycznej. Budynek jest udostępniany mieszkańcom i turystom bezpłatnie.

Całkowita wartość realizacji inwestycji wyniosła 435 000 zł. Gmina Mikołajki na realizację zadania pozyskała 245 tys. złotych z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", pozostałe środki stanowiły wkład własny.