23 i 24 września w Mikołajkach odbywało się VI Warmińsko – Mazurskie Forum Drogowe „Bezpieczne Drogi Przyszłości” zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Wydarzenie objęli patronatem: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowskie.

- To forum wymiany wiedzy, doświadczenia i poglądów dotyczących sprawy drogowej, z roku na rok, budzi coraz większe zainteresowanie i poprzez wysuwane wnioski zaczyna mieć wpływ na rozwój sieci drogowej w Polsce – rozpoczął konferencję Prezes Polskiego Kongresu Drogowego Pan Zbigniew Kotlarek.
- Inwestujemy w drogi i staramy się, aby nasz region był lepiej skomunikowany – powiedział
w trakcie rozpoczęcia konferencji Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.
– Chcemy budować drogi, które będą bezpieczne, a więc takie, które pozwolą przemieszczać się użytkownikom bez ryzyka zagrożenia życia – podkreślał Waldemar Królikowski, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Konferencja miała międzynarodowy zasięgi i było to największe tegoroczne wydarzenie z obszaru bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Na forum przybyło ponad 200 przedstawicieli zarządców dróg z Europy, jak również przedstawiciele firm wykonawczych branży drogowej. Wśród gości konferencji był również przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce – Pan Filip Skawiński.
Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się m.in. kwestie tworzenia i praktycznego wdrażania programów poprawy bezpieczeństwa, prawidłowego oświetlenia dróg, w tym okolic przejść dla pieszych, wymagania techniczne dotyczące oznakowania poziomego i pionowego oraz inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość zagrożeń wśród użytkowników dróg. W programie po raz pierwszy pojawiła się także specjalna sesja poświęconą bezpieczeństwu pracy podczas budowy i utrzymania dróg.
Ważnym punktem programu wydarzenia był pokaz symulowanego wypadku drogowego - skoordynowanej akcji służb ratowniczych. Pokaz ten był skierowany do społeczności lokalnej, na miejsce przybyli uczniowie ze szkół gminy Mikołajki oraz mieszkańcy i uczestnicy konferencji. Symulacja miała na celu pokazanie w jaki sposób przypadkowi świadkowie wypadku drogowego powinni udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz przybliżyć sposób działania służb ratowniczych, w tym zespołu ratownictwa medycznego, zastępów Straży Pożarnej i funkcjonariuszy Policji.

Zdjęcia z symulacji wypadku znajdziecie na naszej stronie społecznościowej.

 


Warmińsko – Mazurskie Forum Drogowe odbywa się rokrocznie od sześciu lat i budzi coraz większe zainteresowanie przedstawicieli branży drogowej z Polski i zagranicy.