W czwartek Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek podpisał umowę na wykonanie rozbudowy drogi przy Lubiewie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu. Koszt inwestycji to 11 032 037 zł. Środki na jej realizację pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminy Mikołajki.

Zakres prac obejmuje m.in.:
- budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę skrzyżowań dróg publicznych i wewnętrznych,
- budowę opasek jezdni,
- budowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi na obszarach zabudowanych wraz wylotami i systemami retencyjno-rozsączającymi,
- budowę powierzchniowego odwodnienia drogi poza terenem zabudowanym w tym: rowy, przepusty pod zjazdami, przepusty pod koroną drogi,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę podziemnej i napowietrznej sieci energetycznej,
- przebudowę sieci teletechnicznej.