Podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki w Mrągowie na przebudowę ciągów komunikacyjnych przy Ośrodku Zdrowia w Mikołajkach. Cały koszt inwestycji, czyli ok. 750 tys. złotych pochodzić będzie z budżetu Gminy.

Prace obejmować będą m.in.:
− przebudowę dojazdu dla karetek,
− przebudowę dróg manewrowych,
− przebudowę placów postojowych z drogami manewrowymi,
− utwardzenie ciągów pieszych z miejscami do odpoczynku i elementami małej architektury,
− wykonanie pochylni terenowych dla osób z niepełnosprawnościami,
− remont schodów i pochylni do budynku Ośrodka Zdrowia,
− budowę elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci na miejscach do odpoczynku).

Jest to ważna inwestycja z punktu widzenia mieszkańców Gminy Mikołajki. Mam nadzieję, że uda się ją przeprowadzić na tyle sprawnie, żeby nie była uciążliwa dla osób  korzystających z Ośrodka. Prosimy także Państwa o wyrozumiałość i tym samym przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z realizacją inwestycji.

Fot. Mateusz Klimek