W poniedziałek, 12 września o godz.16:30 odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Tym razem zapraszamy do Mikołajek do Urzędu Miasta i Gminy (Sala Obrad). Opracowany wspólnie dokument będzie podstawą do ubiegania się przez LGD Mazurskie Morze o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskane środki będą przeznaczone na dofinansowywanie projektów składanych przez osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i samorządy. Uczestnicząc w spotkaniach możesz wpłynąć na kształt przyszłej strategii i przeznaczenie pozyskiwanych środków. Serdecznie zapraszamy.

Program spotkania konsultacyjnego godz. 16.30-19.00:             
1. Powitanie, przedstawienie celu i programu spotkania
2. Przedstawienie się uczestników
3. Podstawowe informacje o programie PROW 2021-2027, w tym o zagadnieniach obejmujących innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, pratnerstwo w realizacji LSR
4. Wprowadzenie do prac (krótka informacja o obszarze objętym LSR), podział na grupy
5. Praca warsztatowa nad analizą potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru „Mazurskie Morze”
6. Podsumowanie pracy warsztatowej
Przerwa – 15 minut
7. Wprowadzenie do prac nad celami do LSR
8. Burza mózgów - spisanie propozycji celów i rezultatów, planowanych działań
9. Podsumowanie burzy mózgów
10. Podsumowanie spotkania, informacja o kolejnych działaniach w ramach opracowywania LSR
Razem: 2 godziny 15 minut + przerwa 15 minut"   

Zródło: LGD Mazurskie Morze