Od lipca w Mikołajach działa Sezonowa Strefa Płatnego Parkowania (SSPP). Już teraz możemy dokonać wstępnej analizy opłat dokonywanych w parkomacie, a nie jak dotychczas pobieranych za pośrednictwem inkasentów.

Łączna kwota wpływów z opłat za postój na terenie rozszerzonej Strefy Płatnego Parkowania oraz parkingów miejskich wyniosła w lipcu br. 152 412 zł.  Dla porównania za cały sezon od maja do końca września obowiązywania poboru opłat w roku 2019 wpłynęło 96 507 zł, w roku 2020 -  107 485 zł a w roku 2021 - 101 320 zł.

Nowe zasady parkowania w Mikołajkach obowiązywać będą do końca września. Opłaty pobierane są za parkowanie na terenach należących Gminy Mikołajki. Zarządza nim jedynie zewnętrzy operator wybrany w drodze przetargu – Firma Indigo Polska S.A. Mikołajki podzielone są obecnie na dwie strefy: A (ul. 3 Maja, ul. Plac Wolności) oraz B (ul. Wawrzyńca Prusa, Dybowska). Opłaty trzeba też wnosić, jeśli chce się zaparkować na jednym z  parkingów pozastrefowych  przy: Placu Wolności (zaplecze) , ul. Okrężnej oraz Jana Pawła II (przy CK ,,Kłobuk”).

Więcej o Strefie można przeczytać tutaj https://mikolajki.spp24.online/.