INSTRUKCJA KROK PO KROKU jak zgłosić objekt do ewidencji

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.
 2. Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS - o ile taki posiada.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki lub przesłać skan na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki - na żądanie wnioskodawcy.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • przelewem na nr konta 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 Bank Spółdzielczy w Mikołajkach z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie".

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów
Prośbę o uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, można złożyć mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Miejsce złożenia  wniosku:

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich są braki formalne wniosku, nieuzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia. Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

 

Uwagi:

 1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza Mikołajek – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 2. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 3. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 4. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 5. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,

          pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.
 2. Zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 3. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Opłata miejscowa

Zgodnie z uchwałą nr XLII/113/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 listopada 2022 roku od 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty miejscowej wynosi 2,80 zł od osoby, za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Pobraną opłatę miejscową należy odprowadzać na  rachunek bankowy Gminy Mikołajki nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki korzysta z elektronicznego systemu obsługi opłaty miejscowej Travelhost, który zastąpił dotychczasowe kwitariusze.

Dla Inkasentów oznacza to brak konieczności odwiedzania nas w celu pobrania kwitariusza oraz możliwość bezpośredniego rozliczenia się z opłaty. Miesięczne rozliczenie między inkasentem a Urzędem, odbywa się poprzez raport automatycznie generowany w systemie Travelhost. Kwotę widoczną na raporcie wystarczy przelać na rachunek bankowy Urzędu nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.

Sprawę prowadzi:

Natalia Wrzosek

Specjalista ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, pok. 112

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

tel. 87 421 90 57

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.