INSTRUKCJA KROK PO KROKU jak zgłosić objekt do ewidencji

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.
 2. Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS - o ile taki posiada.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki lub przesłać skan na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki - na żądanie wnioskodawcy.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • przelewem na nr konta 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 Bank Spółdzielczy w Mikołajkach z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie".

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów
Prośbę o uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, można złożyć mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Miejsce złożenia  wniosku:

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich są braki formalne wniosku, nieuzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia. Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

 

Uwagi:

 1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza Mikołajek – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 2. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 3. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 4. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 5. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,

          pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Mikołajki.
 2. Zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 3. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Opłata miejscowa

Od 1 stycznia 2024 roku stawka opłaty miejscowej wynosi 3 zł od osoby, za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Pobraną opłatę miejscową należy odprowadzać na  rachunek bankowy Gminy Mikołajki nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki korzysta z elektronicznego systemu obsługi opłaty miejscowej Travelhost, który zastąpił dotychczasowe kwitariusze.

Dla Inkasentów oznacza to brak konieczności odwiedzania nas w celu pobrania kwitariusza oraz możliwość bezpośredniego rozliczenia się z opłaty. Miesięczne rozliczenie między inkasentem a Urzędem, odbywa się poprzez raport automatycznie generowany w systemie Travelhost. Kwotę widoczną na raporcie wystarczy przelać na rachunek bankowy Urzędu nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.

Sprawę prowadzi:

Natalia Wrzosek

Specjalista ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, pok. 112

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

tel. 87 421 90 57

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.