Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)  oraz  Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie nieruchomości:
Nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod. 350/30 i 349/14 o łącznej powierzchni całkowitej 4685 m2, położone w granicach obrębu geodezyjnego Mikołajki z przeznaczeniem jako grunt pod garażem typu „blaszak”.
Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działek o powierzchni 20 m2.
Dla działki nr 350/30 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00030098/3.
Dla działki nr 349/14 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023129/3.

2.Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 190,00 zł + VAT/rocznie.                           
Czynsz dzierżawny płatny jest najpóźniej do dnia 1 października każdego roku, za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy, bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia  w płatności, przelewem na rachunek bankowy UMiG Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w BS Mikołajki.

3.Opis nieruchomości:
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane oraz budynki mieszkalne wielorodzinne.
Dostępność komunikacyjna: z działki nr geod. 349/14.
Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z którym nieruchomości te znajdują się na obszarze oznaczonym jako teren dróg wewnętrznych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przewidywana funkcja terenu w ramach dzierżawy: grunt pod garażem typu „blaszak”.
5.Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
Działka wydzierżawiona będzie na okres nie przekraczający 3 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 111 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa dzierżawy.

Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       
2.na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu
3.w lokalnej prasie
4.przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki